Praktische informatie

Financiering

Om bij Doenerij Corneliahoeve bezig te zijn, is er een geldige indicatie nodig

Dat kan zijn vanuit:

 • de WMO (via gemeente),
 • vanuit de Jeugdwet (via gemeente /jeugdzorg instantie)
 • vanuit de WLZ (via CIZ)
 • vanuit PGB (via het Zorgkantoor van uw zorgverzekering)

Met deze indicaties kunt u zowel via ZIN (Zorg in Natura) als via PGB (Persoonsgebonden budget) zorg bij ons inkopen. Wij bieden zowel groepsbegeleiding als individuele begeleiding.

Kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij HeemZorg

Heemz.org is een organisatie waarbij kleinschalige zorgbedrijven zich kunnen aansluiten. Heemz.org heeft een eigen, specifiek opgesteld kwaliteitssysteem. Door middel van audits (intern en extern), wordt jaarlijks goed gekeken of onze “Doenerij” aan alle kwaliteitseisen voldoet. 

Daarnaast is een aantal eisen gesteld door Heemz.org, om de kwaliteit te waarborgen. Zo hebben wij allen, naast onze opleiding en ervaring, een BHV (bedrijfshulpverlening)certificaat, een VOG (verklaring omtrent gedrag), een goede BAV (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en een Zoönosekeurmerk.

Ook doen wij ieder jaar een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie).  Tevens maken wij gebruik van de klachtenregeling en het privacy beleid van Heemz.org .

Beschikbare dagen

Beschikbare dagen (dagbesteding groep/individueel)

 • Maandag
 • Dinsdag (alleen tijdens schoolvakanties)
 • Woensdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag (om de week)

Bij voldoende animo zijn ook andere dagen bespreekbaar.

Voor wie

Zoals in onze visie/missie beschreven staat, is er geen sprake van een specifieke doelgroep die in aanmerking komt om doenig te zijn bij “Doenerij Corneliahoeve”. Men moet wel altijd in het bezit zijn van een geldige indicatie.

Wij hebben vooral ervaring in het werken met:

 • mensen met een verstandelijke beperking en LVB
 • mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
 • mensen met psychische / psychiatrische problematiek (in combinatie met LVB), zoals ASS.
 • jeugd: wij hanteren geen exacte minimum leeftijd, maar de ondergrens ligt rond de 14 jaar.
 • leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Echter zijn er wel enkele uitsluitingscriteria, om te borgen dat wij kwaliteit kunnen bieden aan onze doeners!

 • Personen die (veel of complexe) somatische zorg nodig hebben; er is geen BIG registratie aanwezig.
 • Personen waarbij geriatrische problematiek op de voorgrond staat;
 • Personen die onvrijwillige zorg nodig hebben (Wet Zorg en Dwang);
 • Personen waarbij verslaving op de voorgrond staat, met name wat betreft harddrugs;
 • Personen die een gevaar vormen voor zichzelf;wegloopgedrag, verwardheid, agressie jegens zichzelf;
 • Personen die permanent toezicht nodig hebben;
 • Personen waarbij een acuut psychiatrisch beeld op de voorgrond staat;
 • Personen die zich agressief, crimineel of intimiderend gedragen richting mede-cliënten of begeleiding;
 • De Doenerij is niet optimaal ingericht voor mensen met een ernstige visuele beperking of mensen die volledig afhankelijk zijn van een rolstoel.

Uiteraard vindt altijd eerst een kennismaking en intakegesprek plaats, waarin we samen kunnen kijken of wij aan de vraag kunnen voldoen én of wij ook kunnen waarmaken waar wij voor staan.

Doenerij als Begeleidingsplek

Ook bieden wij een unieke en beschermde locatie voor individuele begeleiding, begeleide ouder-kind omgang en coaching. Ben je het zat om altijd op de gebruikelijke locaties zoals een kinderboerderij, voetbalveldje, bij MC Donalds, in een park of op een eentonig kantoor af te spreken?

Onze biologische melkveehouderij en paardenpension is niet alleen een plek waar wij dagbesteding en individuele begeleiding aanbieden, maar ook waar andere zorgprofessionals welkom zijn om van onze faciliteiten gebruik te maken. En indien gewenst, houden we graag een extra oogje in het zeil.

De Doenerij biedt diverse faciliteiten zoals verschillende dieren, een uitgestrekt erf, weilanden, stallen, een huiselijke binnenruimte en moderne toiletfaciliteiten. De kosten voor het gebruik van onze locatie en diensten worden in overleg bepaald, afhankelijk van jouw specifieke behoeften en de gewenste tijdsduur.

Doen waar je goed in bent of zoeken naar waar jouw kwaliteiten liggen?